El mercat de cloud a Espanya d’acord amb les estimacions d’IDC

El mercat de cloud a Espanya d’acord amb les estimacions d’IDC

Cloud no deixa de créixer a Espanya. D’acord amb les estimacions realitzades per IDC en el seu Tracker de cloud, la despesa de les organitzacions en cloud públic al nostre país serà de 516 milions d’euros el 2016, una quantitat que s’espera que augmenti fins als 1.066 milions al 2020. Això suposaria una taxa de creixement anual compost de gairebé un 20%. D’això, més del 50% serà SaaS.

Part d’aquest creixement es deu al posicionament de Cloud com a base per a projectes de Transformació Digital lligats, per exemple, a la Mobilitat, Big Data o Internet de les Coses, per les seves avantatges d’escalabilitat, flexibilitat i estalvi de costos. Per això, en les seves prediccions per 2017, IDC estima que per a l’any 2020, almenys el 50% de la nova despesa TI estarà basat en cloud a nivell mundial. A l’hora d’iniciar un nou projecte innovador, cada vegada són més les organitzacions que prefereixen evitar el model tradicional d’inversió en tecnologia, a causa del compromís de pressupost i recursos que comporta, independentment del retorn de la inversió. A més, els serveis cloud han canviat la forma en què les organitzacions espanyoles avaluen i seleccionen tecnologia: aspectes com la ràpida implementació, les actualitzacions contínues i la facilitat de reconfiguració posterior a la implementació són ara els principals criteris de decisió.

Aquest canvi en la manera en què les organitzacions consumeixen tecnologia ha generat una tendència cap als entorns híbrids i multicloud, on conviuen serveis de cloud públics, privat i comunitats cloud costat de models on-premissa. Aquesta varietat d’opcions permet distribuir les diferents càrregues de treball segons els seus requisits de seguretat, funcionalitat i disponibilitat. D’acord amb les prediccions d’IDC recentment publicades, més del 85% de les organitzacions a nivell mundial comptaran amb arquitectures híbrides per a 2018, una tendència que també es reflecteix a Espanya, on, d’acord amb una enquesta realitzada per IDC, el 64, 51% de les empreses enquestades ja tenen una estratègia de cloud híbrida.

No obstant això, tot i que el nivell de planificació sigui alt, la implementació encara és limitada: només un 26% dels enquestats ha creat ja una arquitectura TI que unifiqui la configuració, l’aprovisionament i la gestió de la infraestructura de cloud pública i privada i infraestructures i aplicacions on premise. Una de les raons de la dificultat per portar a la pràctica aquests plans és la limitació pressupostària amb què compten els departaments de TI. Segons l’opinió d’IDC, la implicació de les línies de negoci en la inversió en tecnologia, així com la millora de l’economia, impulsaran aquest mercat, fent que cada vegada més plans es facin realitat.

Coneixes el Cloud Computing? Un 52% de les empreses espanyoles infectades per ransomware va pagar el rescat, però un 15% no va recuperar les seves dades
El teu comentari

Comenta

La seva adreça de correu electrònic no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats *