Logo Justmail

Servei de correu electrònic, calendari i contactes basats en núvol, integrats amb la plataforma de Google, que ofereix una solució a més baix cost sense les prestacions addicionals de la suite de Google

Característiques clau

Autorespondre

Redireccionament

Antivirus amb tecnología
Google

Antispam amb tecnología
Google

Anti-phising amb tecnología
Google

Beneficis clau

Solucions 100 % Cloud, no és necessària cap tipus d’infraestructura

Contacta’ns