Logo Parkmail

Arxivat de correu en el núvol que permet als usuaris accedir al seu històric en temps real i de forma immediata.
Permet emmagatzemar el correu d’usuaris no actius i accedir al mateix a qualsevol moment.

 Característiques Clau

Emmagatzematge de correu sense manipulacions.

Allibera els sistemes de correu, redueix la infrautilizació de comptes.

Organitza els missatges.

Realitza arxivat de forma eficient.

Beneficis Clau

Solucions 100 % Cloud, no és necessària cap tipus d’infraestructura

Contacta’ns