logo_maps

Google Maps

Amb Google Maps crea mapes atractius i insereix-los en els teus llocs, aplicacions i plataformes internes. Ofereix als usuaris informació rellevant per a la seva ubicació, a qualsevol moment i lloc, i aprofita les noves possibilitats que la ubicació ofereix a la teva empresa.

 Característiques clau

Pren millors decisions

Optimitzar recursos

Involucra als usuaris

Crea aplicacions impresionants

Beneficis clau

Familiaritat i senzillesa

Imatges amb la millor calitat del món

Prioritat per als dispositius mòbils